Proč tam jet? Why to go there?

EN version (if you’re lost in Czech language)

Milovníci všech zemí, spojte se.

Cestovatelé a cestovatelky, nadšenci do zkoumání nových zemí,

schválně mi řekněte, jakým způsobem plánujete cestovní destinace a kde si vyhledáváte informace?

Stalo se mi několikrát, že jsem zatoužila navštívit zemi až potom, co jsem o ní poslouchala mluvit známé, kteří se tam narodili a vyrůstali. Proč mě to povídání tak přesvědčilo? Protože šlo od srdce

A tak jsem se rozhodla zprostředkovávat informace “od srdce” tímhle způsobem. Jedna “recenze” = pár vět od člověka, kterého k zemi poutá něco hlubšího. Můžeme to nazvat kořeny.

Plán zní držet se abecedy, ať je v tom pěkně pořádek. Na rovinu říkám, že to není taková sranda, jak jsem si představovala. Znát někoho přímo z té země není zas tak časté, a tak hledám známé známých. 

Možná, že mi časem pomůže někdo z vás? Pokud máte tip, piště prosím na email eva.lopatova1@gmail.com. Předem děkuju za pomoc při šíření informací z oblastí, o jakých občas nemáme ani šajnu 🙂

A můžeme začít od “A”.. Příspěvky k této rubrice najdete zde.

.

 

Lovers of all countries, join together.

Travellers, you who are keen to explore new countries, could you tell me how do you plan your travel destinations and where do you search for the respective information?

It’s happened to me me more times, that I desired to visit a country only after I had listened to an acquaintance talking about the place, where they were born and grew upWhy was I so convinced by the talking? Because it came with all their heart

So I decided to mediate such “heartful” information in this way. One each “review” = a few sentences from a person, who is bound to the place by something deeper. We can call it roots.

 

The plan is to keep alphabets, just to make it nicely in order. Honestly, it’s not as easy as I had thought. To know somebody from a country is not as common, so I’m looking for acquaintances of acquaintances. 

Maybe someone from you will help me? If you have a tip, please e-mail me on eva.lopatova1@gmail.com. Thanks in advance for your support in spreading information from regions, which we sometimes have no idea about. 🙂

 

And we can start from “A”…  Posts on this topic are placed here.